Fondsenwerving

Op zoek naar fondsen voor de financiering van een tentoonstelling, een restauratie, aankoop of een educatief project? Kern Fondsenwerving adviseert en verzorgt de fondsenwerving voor uw plannen en maakt uw toekomstvisie realiteit.

Imago

De aanpak en strategie van Kern is gebaseerd op jarenlange ervaring in de wereld van de fondsenwerving. Kern kent de vermogensfondsen, hun criteria en voorwaarden. Kern zorgt er voor dat uw aanvraag tot in de puntjes verzorgd is: het is immers hét visitekaartje van uw organisatie. Het kan het begin zijn van een meerjarige relatie met een fonds.

Visie: ontwikkel plannen en projecten

De kwaliteit van het projectplan is de eerste sleutel voor succes. Een goed plan is doordacht, gebaseerd overtuiging, neemt de lezer bij de hand en leidt tot een onvermijdelijke conclusie: “Dit plan moet worden uitgevoerd.” Dit is eenvoudiger gezegd, dan gedaan. Een succesvol plan is gebaseerd op de waarde van het resultaat voor de bezoekers, gebruikers of kopers. Natuurlijk: een museum of een culturele is missie gedreven en wil een verhaal vertellen. Dat zit nu eenmaal in de genen van creatieve organisaties.

Regel van Pareto

Voorbereiding is tachtig procent van het werk : een goed doortimmerd plan als basis voor alle actie: intern en extern. Tijdig ook. Het plan is tenminste een half jaar voor het geplande begin het project klaar. Een goed projectplan in de wereld van kunst, cultuur en erfgoed is evocatief en visueel, ook al bestaat het soms louter uit woorden. In de organisatie bestaat er draagvlak voor het plan, want als het plan wordt uitgevoerd zijn enthousiasme en betrokkenheid van de medewerkers cruciaal. Rekenwerk hoort bij deze voorbereidende fase: begroting en dekkingsplan.

Analyse

Op de aanvraag mag niets af te dingen zijn. Betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden. Net als visie en realiteitszin. Fondsen vragen om zekerheid: met hun bijdrage wordt het beoogde resultaat behaald. Daar hoort een helder beeld bij van de risico’s en gevaren die het projectresultaat kunnen beïnvloeden. Durven een project op het scherpst van de snede te fileren, maakt het verschil.

Fondsen

Pas na deze stappen komen de fondsen aan het vizier. Welke fondsen waarvoor en wanneer bereid zijn tot het project te helpen werkelijkheid te worden: Kern heeft een complete, actuele database en crm-systeem met contactpersonen, criteria, subsidieterreinen. Wellicht is sponsoring of private ondersteuning een betere vorm van financiering? Het is een inschatting die gemaakt moet worden.

Contact

Geen verzoeken de deur uitsturen voordat er telefonisch contact is geweest met een fonds. Bespreek het project met de projectadviseur van een fonds. Dat geeft nooit een garantie op toekenning, wel voorkomt het een zinloze besteding van tijd van een aanvraag die toch niet lukt. Realiteitszin en efficiency, wederom.

Verzoek

Het subsidieverzoek, de formulieren, de aanbiedingsbrief, de begeleidende documenten zijn in proces de meest overzichtelijke taken. Bondig en kernachtig formuleren betekent schaven en nog eens schaven, en dan – om de beeldspraak van de meubelmaker voor te zetten – pas lakken.

Geslaagd

Wat hebben bergbeklimmen en fondsenwerving met elkaar te maken? De top is het doel, maar de expeditie is pas geslaagd als je terug bent in het dal. En juist de afdeling is het meest risicovol. Daar gebeuren de meeste ongelukken. Fondsenwerving stopt niet met de toezegging van een fonds. Wees trots op iedere bijdrage en fonds: communiceer dat: online en offline. Maak contact en hou contact. Verandering in de uitvoering: communiceer met jouw geldgevers. Kom je belofte na: rapporteer op tijd. “Under promise and over deliver” [Henry Ford], steeds weer opnieuw. Zo is het ook in “projectland”: de eindafrekening is ruim op tijd net als het verslag en – niet te vergeten – nog een bedankje. Dat laatste mag best eens op een oorspronkelijke en creatieve manier.

Projectmanagement

Al deze stappen breng je in beeld en houdt steeds een vinger aan de pols. Het lijkt ingewikkeld, maar daarvoor is uitstekende – gratis – software verkrijgbaar. Kern zet die oplossingen in: plaats en tijd onafhankelijk. Steeds is het systeem actueel en weten alle betrokkenen precies hoe de vlag er bij hangt.

Geïnteresseerd

Belangstelling voor deze aanpak? Graag verken ik met u – geheel vrijblijvend – de mogelijkheden voor fondsenwerving, sponsoring of crowdfunding van uw project. Grote en complexe, maar ook bescheiden en éénduidige ambities komen in aanmerking. Garanties kan ik niet geven, wel dat de organisatie een visitekaartje afgeeft waar iedereen trots op is of met bewondering naar kijkt. Dat is de kern van de zaak!

Michiel Kersten: M 06 1005 7228