Scrummen in de communicatiewereld

Boeksignalement: Betteke van Ruler, Reflectieve Communicatie Scrum. Zo ben je accountable! Amsterdam 2013 (Adfo Groep). 82 pagina’s. ISBN 978 94 91560484.

In de wereld van de software ontwikkeling worden twee projectmanagement technieken gebruikt die veel met elkaar te maken hebben en elkaar naadloos aanvullen: agile en scrum. De eerste van de twee  gaat over wendbaarheid en flexibiliteit. Wendbaarheid om software tijdens het bouwen aan te passen aan veranderende inzichten bij de opdrachtgever of het team dat de opdracht uitvoert. Adequaat inspelen op de wensen en ideeën van de klant neemt hierbij een belangrijke plaats in. Bij scrum is voor feedback die je krijgt van de opdrachtgever zelfs de hoofdrol weggelegd.